Pokerbegrepp

Här är några begrepp som är viktiga att känna till när du spelar poker.shutterstock_138862349

 • All In – Du satsar alla marker du har
 • Big Blind – Den insats spelaren till vänster om small blind alltid måste göra (T ex Texas Hold’em)
 • Blind Raise – Du höjer insatsen utan att ha sett på korten.
 • Bluffa – Du vilseleder dina motspelare så att det förhoppningsvis ger dig en fördel.
 • Call – Du synar
 • Cut – kupera leken
 • Dealer – Given, dvs den som delar ut korten
 • Down Cards – de kort du håller i handen i Texas Hold’em som ingen annan får se
 • Flopp – de tre första korten som är öppna i Omaha och Texas Hold’em.
 • Hand – kombinationen av kort du har i spelomgången
 • Hole Cards – Kallas även Down cards och pocket cards
 • Loose – Att spela de flesta händer, vare sig de är bra eller dåliga. Motsatsen är Tight, då du endast spelar bra händer.
 • Pott – Summan av alla insatser vid bordet under spelomgången
 • Pot Limit – Innebär att du som mest får satsa pottens storlek
 • Preflop – Det moment då du fått dina kort på handen, men inte sett de öppna på bordet.
 • Satellit – Kvaltävling till större turnering där du inte vinner några pengar
 • Small Blind – Är insatsen gjord av spelaren direkt vänster efter Dealer button. (Big blind är spelaren därefter, dvs till vänster om small blind.)
 • Tight – du chansar sällan utan spelar bara bra händer.